Autor - administrator

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde