Při nedodržení povinnosti mít vypracovaný povodňový plán hrozí vysoké pokuty

Povodňový plán je dokumentem, který je pro obce spadající do povodňových oblastí a majitele nemovitostí, které jsou ohroženy povodněmi, povinný. Při nedodržení této povinnosti hrozí vysoké pokuty, a to až do výše 100 tisíc Kč. Jak si tento dokument snadno obstarat? Odpověď na otázku, co je to povodňový plán je jednoduchá. Jedná se o dokument, který vzniká na základě vodního zákona č. 254/2001 a informace v něm obsažené pomáhají rychle a efektivně řešit krizovou situaci vzniklou povodní.

Obsah povodňového plánu

Obsahem povodňového plánu jsou důležité informace o způsobu zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, organizaci a přípravě zabezpečovacích prací, jmenné seznamy účastníků ochrany před povodněmi včetně kontaktních informací a mapy, na kterých jsou zakresleny záplavové oblasti. Nechybí také vyznačení evakuačních tras, míst soustředění, hlásných profilů a informačních míst.

Digitální povodňový plán

Velmi oblíbené jsou v posledních letech digitální povodňové plány, které umožňují vyšší míru provázanosti mezi jednotlivými částmi prostřednictvím odkazů. Odkazy lze z mapového serveru zobrazit také potřebné informace jako jsou tabulky, evakuační trasy atd.

Zpracování povodňového plánu

Vzhledem k povaze povodňového plánu je mnohem lepší nechat si tento dokument vypracovat od profesionální firmy, která již má s podobnou dokumentací zkušenosti. Pokus si však chcete vypracovat plán sami, některé společnosti nabízejí také e-learningové kurzy, kde se celý postup vypracování plánu naučíte z pohodlí domova.

ENVIPARTNER s.r.o.

Zpracováním papírových i digitálních povodňových plánů se zabývá například společnost ENVIPARTNER s.r.o. Aktualizace dokumentů jsou prováděny na roční bázi. Nechte si povodňový plán vypracovat od společnosti, která se touto oblastí zabývá. Více informací na www.envipartner.cz.

Publikováno: 08. 06. 2017

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator

Tagy: co je to povodňový plán | povodňový plán