Bez geodetů se moderní stavebnictví neobejdete

Ať už hledáte vhodný pozemek, chcete stavět či rekonstruovat, budou se vám hodit služby profesionálů, kteří pro vás zajistí inženýring a geodetické práce. O jaké konkrétní činnosti se obvykle jedná?

Geometrický plán

Vyžadujete-li změny v evidenci katastru nemovitostí, pravděpodobně se neobejdete bez geometrického plánu. Ačkoliv nejde o listinu, která by sama o sobě sloužila jako doklad potřebný pro zápis do katastru, je důležitou přílohou smlouvy či rozhodnutí příslušného orgánu. Geometrický plán je obvykle zapotřebí při rozdělování pozemku nebo změně jeho hranic, při vyznačování budovy, práva stavby nebo věcného břemene. Zároveň nachází využití při doplnění pozemku evidovaného ve zjednodušené podobě do katastru.

Inženýring

Inženýrská geodézie neboli inženýring zahrnuje široké spektrum prací, které jsou v oblasti stavebnictví nepostradatelné. K hlavním činnostem v oblasti inženýringu patří zaměření pozemku a tvorba podkladů pro projektanty. Výstupy mohou mít podobu klasické 2D dokumentace i 3D modelu. Díky špičkovým technologiím je zhotovení velmi rychlé a detailní. Mezi další typické činnosti spadající do oblasti inženýrské geodézie patří vytyčení staveb a hranic pozemků, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění funkce odpovědného geodeta, kontrolní zaměření stavebních objektů a v neposlední řadě také zaměření a vyhledávání inženýrských sítí, které souvisí s katastrem nemovitostí, obraťte se na odborníky z

Na koho se obrátit?

Ať už máte zájem o služby v oboru inženýrské geodézie, nebo ty, které souvisí s katastrem nemovitostí, obraťte se na odborníky z GEO-5. Firma je na trhu od roku 1993 a kromě inženýringu se zabývá také realitní činností a konzultacemi v oblasti katastru nemovitostí. Reference a další informace najdete na www.geo5.cz.

Publikováno: 19. 01. 2018

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator