Chystáte se na opravu ploché střechy?

Ploché střechy se realizují u všech možných typů staveb a mají svá specifika. Provedení vyžadují precizní, nesmí se zapomenout na žádný krok. Jakmile se nějaká jejich vrstva poruší, hrozí zatékání, a je potřeba precizní oprava: odborníky, ne jen tak „na koleni“.

Údržba je základ

U plochých střech se dbá na zateplení, odvětrání, odvodnění a sanaci, snad ještě víc, než u těch šikmých. Voda, sníh, napadané listí… To vše se na nich drží a je s tím třeba počítat. Pravidelnou údržbou a drobnými opravami můžeme ušetřit nemalé peníze. Životnost starší střechy pak prodloužíme generální opravou, ale ta není jen tak. Pozvěte si opravdové profesionály se zkušenostmi, abyste neplakali nad výsledkem. V spočívá prevence u ploché střechy? Pravidelně ji kontrolujeme, minimálně dvakrát ročně. Doporučuje se nenechávat na ní vrstvu sněhu a ledu, ale raději ji odstranit. Nánosů špíny, listí, mechu a větviček jí také zbavíme. Preventivní údržba zahrnuje i čištění okapů a nátěr plechů. Kdo se nechce o střechu starat, měl by zvolit jiný typ.

Nejčastější poruchy plochých střech

U konstrukce s nulovým spádem bude logicky nejčastější poruchou zatékání. Někdy postačí lokální oprava, jindy nás čeká rekonstrukce střechy. Příčinou potíží bývá nekvalitně provedená práce, absence údržby, stáří materiálů a jejich nevhodná volba. Při závadě je nejlepší hned volat odborníky. Ti možná zjistí, že problém nabyl daleko většího rozsahu, ale nechceme vás strašit, možná bude stačit vysušit prostor pod zvrásněním a vyboulením střechy a natavit pár kusů asfaltového pásu. Rychlý a dočasný havarijní zásah většinou zahrnuje použití asfaltového tmelu, s tím, že se rekonstrukci zřejmě nevyhnete. Rozsáhlá oprava ploché střechy může zahrnovat kompletní odstranění horních vrstev a staré hydroizolace, vyspravení podkladu a položení nových hydroizolačních pásů.

Metody rekonstrukcí

Metod rekonstrukcí a konstrukcí plochých střech existuje mnoho. Která bude ideální pro vás, asi sami neurčíte. Nechte si poradit. Ploché střechy mohou být jedno či dvouplášťové. Druhá a složitější varianta sice vyžaduje vyšší investici, rozhodně se ale doporučuje. I jednoplášťovou střechu můžeme při její opravě takto pozměnit. Rozhodneme-li se ale zachovat střechu jednoplášťovou, a zjistíme problém, během rekonstrukce dbáme na dostatečné tepelné zaizolování a překrytí novou kvalitní hydroizolací. Sahá se i po „obrácené konstrukci“, která spočívá v překrytí původní hydroizolační krytiny nenasákavou tepelnou izolací, na kterou je položena dlažba nebo nasypána vrstva kamínků.

Je vaším snem zelená střecha?

Kdo si chce s plochou střechou „pohrát“, může zabrousit do kategorie zelené střechy. Tato varianta je realizovatelná u střech odolných vůči vyšší zátěži. Tepelná izolace se přikryje drenážní vrstvou, zeminou a na závěr se zasází rostliny. Nejnáročnější ale není výběr rostlin a starost o ně, nýbrž příprava podkladu. Následné opravy jsou totiž téměř nemožné.