Železo a mangan ve vodě

Voda je životodárná tekutina, ale přesto ji bereme jako naprostou samozřejmost. Tedy alespoň do doby, než dojde ke znečištění – v té chvíli poznáme, jak moc je pro nás voda důležitá. A aby byla použitelná a měla optimální vlastnosti a složení, musí podstoupit určitými úpravami, které však sami nezvládneme. Mezi nejčastější formy znečištění patří zvýšený výskyt železa nebo manganu. S úpravou vám mohou pomoct odborníci.

Proč je příliš mnoho železa a manganu naškodu?

Věděli jste, že je železo druhým nejrozšířenějším kovem na Zemi? Z tohoto prvku se skládají všechny živé organismy a je tedy neškodný, nicméně i navzdory tomu se musí provést odstranění železa z vody. Jinak by totiž ionty železa negativně působily na její organoleptické vlastnosti. Jinými slovy, voda s vysokým obsahem železa má červenější barvu, případně je zakalená a někdy se v ní objeví hnědý sediment. Taková voda by se neměla používat ani jako užitková – sloučeniny železa se mohou usadit v trubkách, vanách, kotlích, bojlerech, pračkách a jiných armaturách a následně způsobit korozi. Mangan se často vyskytuje společně s železem. Do vody se dostává z minerálů a hornin, které se nachází v půdě. Vodu s vysokým obsahem manganu poznáte podle mastně vyhlížejících skvrn na povrchu, případně černým zbarvením nebo černých usazenin. Při praní prádla se mohou na textilu objevit tmavé skvrny, kterých se lze zbavit jen velmi obtížně.
Co se týče maximální koncentrace železa v pitné vodě (kohoutková a balená), hraniční hodnota je stanovena na 200 μg/l. Pramenitá a kojenecká má mezní hodnotu 300 μg/l, studniční pak až 500 μg/l. Maximální koncentrace manganu je do 50 μg/l a u studniční vody nejvýše 200 μg/l.

Kdo vám pomůže s úpravou vody?

Úpravna pitné vody pro domácnosti bývá nejčastěji provedena formou oxidační metody na preparovaném písku. Shledáte-li, že vaše voda neodpovídá standardům, obraťte se na specializovanou společnost. Třeba na G-servis Praha, která nabízí komplexní řešení v oblasti sanačních a geologických prací – nejen odstranění železa z vody, ale také odstranění manganu, dusičnanů, desinfekci, filtraci a změkčení. Další informace najdete na www.g-servis.cz. Foto: pixabay.com

Publikováno: 27. 05. 2015

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator

Tagy: odstranění manganu z vody | odstranění železa z vody