Jak nakládat se stavebním odpadem a jaké jsou pokuty?

Čeká vás demolice stavby? Víte, jaké jsou vaše povinnosti a jaké vám hrozí pokuty, pokud uložíte odpady na jiné místo, než které je k tomu určené? Jak postupovat v případě, když naleznete v objektu nebezpečné odpady?

Třízení a následná doprava na skládku

Budovu, která se bude demolovat, je nejprve nutno odstrojit a vynést z ní vše, co jen lze. Tyto materiály se dále třídí na běžný komunální odpad, který se vyváží na specializovanou skládku. Jedná se například o materiály jako je dřevo, sklo, plasty, kovy nebo elektrospotřebiče. Pokud v objektu jsou nalezeny nebezpečné odpady, je vždy nutno povolat specializovanou firmu, která má oprávnění, aby s materiály mohla nakládat. Demolice tak bude možná až u vyklizených objektů.

Stavební suť a jak ji likvidovat

Dům je odstrojen, dochází k demolici. Následně je nutno stavební materiál roztřídit a opět odvést na specializované skládky nebo provést drcení suti a materiál využít. Minerální odpad a stavební materiály, jako jsou cihly, beton, omítky, malty nebo dlaždice, nebo také keramika, se vozí do specializovaného pracoviště. Nikdy je tedy nesmíte uložit do běžného komunálního odpadu. Zde se řídíte vždy zákonem číslo 185/2001 Sb., který je nazván Zákon o odpadech.

Pokuty jsou vysoké

V případě, že se rozhodnete stavební suť uložit do kontejneru na směsný odpad, nebo dokonce stavební suť vysypete na prostranství obce nebo do přírody, se vystavujete vysokým pokutám. Zakládáte totiž černou skládku a současně porušujete vyhlášku o znečištění veřejného prostranství. Fyzická osoba se tak vystavuje pokutě ve výši 50 tisíc korun, v závažnějších případech až milion korun. Právnické osoby mají vymezeny sankce od 300 tisíc do 5 milionů korun.

Komunální odpad z bourané budovy, ale také stavební suť ze zdemolovaného objektu je nutno odklízet způsobem, který je předem dán. Pomoci vám vždy může specializovaná firma.

Publikováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Stavba & rekonstrukce

Autor: administrator