Jak se likvidují obalové materiály v obchodech

Když se při obyčejném nákupu rozhlédneme po zboží v obchodě, nikoho z nás nenapadne, kolik odpadu z obalových materiálů tady vidíme pohromadě a že logicky nezmizí sám od sebe. Drtivou většinu obalových materiálů tvoří plasty, dále hliník a papír. Se správnými postupy likvidace si můžete pomoci technikou.

Likvidace odpadu má svá pravidla

Přesné postupy, jak nakládat s odpadem se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ten klade důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a poukazuje na základní principy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady.

Víte o lisu na PET lahve?

Největší výhodou plastových materiálů je jejich lehkost při poměrně velkém objemu. Má to však háček. Takzvané PET lahve nepodléhají přirozenému rozkladu, a tak je můžeme i za desítky let najít ve stejném stavu. Je tedy účinnější a životnímu prostředí prospěšnější tyto vlastností materiálu využít v rámci recyklace. Ta se netyká pouze plastů, ale také kovů, papíru, skla ale i dalších obalů, a proto se známé barevné popelnice stále rozšiřují o další varianty. Než ale do těch na plastový odpad něco umístíte, lze třeba právě PET lahve slisovat.

Balíkovací lis šetří prostor i náklady

Využití moderních technologií v oblasti zpracování odpadu se vyplatí. Nabízejí široký sortiment kontejnerových lisů na různé druhy odpadu, které se dají variabilně přizpůsobit Vašim prostorovým možnostem i technickým požadavkům. Lisováním zredukujete např. obsah PET lahví na šestinu původního objemu. Lisovací jednotka je kompaktní a vyváží se dohromady. Nejen kvalitní balíkovací lisy, ale i další zařízení zaměřená na likvidaci odpadu, mají záruku dlouhodobé životnosti při relativně nenáročné údržbě. Lisování obalových materiálů je závislé pouze na elektrické energii. Zařízení samozřejmě splňují také všechny hygienické a bezpečnostní podmínky. Jste si jisti, že máte odpadové hospodářství ve vašem provozu zvládnuté? Pokud pochybujete, obraťte se na specialisty v této oblasti.

Publikováno: 02. 08. 2016

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator

Tagy: balíkovací lisy | kontejnerové lisy