Pusťte se do zateplení domu

Úspory energie jsou stále velice aktuálním tématem. Ministerstvo životního prostředí se prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky zaměřuje na co největší úspory energie a také obnovitelné zdroje energie jak v rodinných, tak i v bytových domech. Přijímají se žádosti o dotace na zateplení domů, a to v rámci programu „Zelená úsporám“.

Snižujte energetickou náročnost budovy

Cílem je maximálně snížit energetickou náročnost budov, a to především pomocí zateplení obvodového pláště domu. Díky zateplovacím systémům lze snížit energetickou náročnost budovy až o desítky procent. Pokud jde o princip, podle jakého se dotace přidělují, potom jde o velice jednoduchý postup. Platí, že čím více se sníží energetická náročnost dané budovy, tím větší bude i dotace na ni.

Izolace se připevňuje na obvodové zdi budovy

Zateplovací systémy se obvykle skládají z lepicí hmoty určené na přilepení vrstvy tepelné izolace a vlastní vrstvy této izolace. Přitom k upevnění izolační vrstvy do nosného podkladu, tedy do stěny budovy dochází pomocí mechanických prvků, tedy hmoždinek. Na izolaci potom přichází vyztužovací vrstva vyrobená ze stěrkovací hmoty a opatřená výztužnou tkaninou. Následuje koncová povrchová úprava, většinou se jedná o úpravu v podobě omítek.

Každý dům musí mít průkaz

Získání dotace na zateplení budovy ovšem není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejde jenom o podání žádosti. Její součástí musí být také průkaz energetické náročnosti budovy známý pod zkratkou PENB. Ten zahrnuje všechny energie, které se spotřebovávají při standardizovaném provozu budovy. Patří sem nejenom energie na vytápění, ale i teplou vodu, chlazení, větrání, klimatizaci a osvětlení. Průkaz potom jednoznačně budovu zařazuje do třídy A-G podle její energetické náročnosti. Každý stavebník je přitom už od 1. ledna 2009 povinen tento průkaz mít.

Publikováno: 08. 09. 2015

Kategorie: Stavba & rekonstrukce

Autor: administrator