Jak legálně pracovat na území České republiky

Přehled víz

V dnešní době se zaměstnávání cizinců stává naprosto běžnou záležitostí. Aby byl cizinec oprávněn ke vstupu a pobytu na území České republiky, je potřeba, aby mu bylo uděleno povolení, které se nazývá vízum. Česká republika vydává Schengenské vízum, dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu.

Krátkodobé vízum

Krátkodobé neboli Schengenské vízum je typ pracovního víza, který opravňuje cizince k pobytu na území České republiky po dobu 90 dní během období 180 dní. V praxi to znamená, že cizinec smí na území České republiky pobývat nepřetržitě po dobu tří měsíců nebo v několika po sobě následujících pobytech, kdy doba pobytu nesmí přesáhnout půl roku ode dne prvního vstupu.

Žádost se podává na zastupitelském úřadě České republiky. Ke krátkodobému vízu je také potřeba vyřídit povolení k zaměstnání, které se vyřizuje na Úřadu práce.

K žádosti je potřeba doložit:

- Pas – Formulář – Fotografii – Biometrické údaje (otisky prstů) - Doklad prokazující účel cesty – Doklad o zajištění ubytování – Doklad prokazující finanční prostředky, například potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy. - Cestovní zdravotní pojištění – Zaplacený poplatek

O žádosti je rozhodnuto ve lhůtě 15 dnů, zpravidla je však rozhodnutí vydáno do 5 pracovních dnů.

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum opravňuje cizince k pobytu na území České republiky za účelem studia, vědeckého výzkumu, sezónního zaměstnání, podnikání, mimořádného pracovního víza nebo za účelem rodinným, kulturním, duchovním, sportovním nebo zdravotním.

Podmínky získaní dlouhodobého víza:

- Předložení žádosti o udělení dlouhodobého víza – Předložení originálu platného cestovního dokladu – Předložení dokladu o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR – Předložení fotografie – Předložení dokladu obdobného Výpisu z rejstříku trestů – Předložení rozhodnutí o povolení zaměstnání – Zaplacení poplatku za podání žádosti ve výši 1.000, - Kč (toto se netýká vědeckých výzkumníků, kteří část výzkumu plní na území ČR)

O žádosti je rozhodnuto ve lhůtě do 90 dnů.


Mimořádné dlouhodobé vízum

Vízum se vydává na dobu jednoho roku, není možné ho prodloužit, ale lze o něj žádat opakovaně.

Povolení k dlouhodobému pobytu

O povolení k dlouhodobému pobytu se žádá v případě, kdy cizinec pobývá na území České republiky na vízum k pobytu po dobu delší než 90 dnů a hodlá na území pobývat po dobu delší než 1 rok za předpokladu trvání stejného účelu pobytu.

Povolení k trvalému pobytu

O povolení k trvalému pobytu se žádá po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky.

Pracovní agentury pro cizince

Vyřízení pracovního víza není úplně snadnou záležitostí. V dnešní době však existuje spousta agentur – např. IRS Czech, které jsou schopné vyřídit veškeré formality, které jsou s vízem spojené, přičemž jsou přístupny všem cizincům, kteří chtějí na našem území legálně pracovat.

Publikováno: 19. 02. 2024

Kategorie: Ostatní

Autor: administrator