K čemu slouží katastr nemovitostí a proč při nahlížení využívat GeoPas.cz?

Katastr nemovitostí je veřejným zdrojem údajů o nemovitostech v České republice, který poskytuje informace o popisu, soupisu, geometrickém a polohovém určení a zápisu práv k nemovitostem. Tyto údaje slouží k daňovým, statistickým a technickým účelům a také k ověření skutečných vlastníků nemovitostí a jejich právního stavu. Patří sem omezení, jako jsou smluvní zástavní práva v případě hypoték nebo nebankovních půjček nebo soudní zástavní práva v případě exekuce. Do katastru se zapisují také věcná břemena k pozemkům, jako jsou věcná břemena užívání, právo cesty, přístup pro energetické společnosti atd.

Zápis do katastru nemovitostí se provádí zápisem, záznamem, poznámkou nebo výmazem. Jednotlivé pořadí těchto zápisů je určeno okamžikem, kdy je návrh na zápis doručen místně příslušnému katastrálnímu úřadu.

Potřebné údaje se u každé nemovitosti zapisují na listinu označenou List vlastnictví (LV). Tento dokument je volně přístupný prostřednictvím online náhledu ve zkrácené verzi nebo je možné jej stáhnout v plném znění na webu. Lze jej také vytisknout na katastrálním úřadě nebo na Czech Pointu s poplatkem 50 Kč/strana. Jinak je nahlížení do kn možné online.

Jaké výhody nabízí GeoPas.cz?

GeoPas.cz je užitečný nástroj pro získávání informací o nemovitostech v České republice. Je složen z různých zdrojů, včetně katastru nemovitostí, a poskytuje datové vrstvy vztahující se k územním celkům. Tyto vrstvy mohou poskytnout údaje o pokrytí internetem, vzdálenosti k bankomatům, dostupnosti Alzaboxů, hluku v životním prostředí, znečištění ovzduší, záplavových oblastech, radonovém indexu a o tom, zda na dané adrese sídlí firma. Jak to vypadá v praxi? Podívejte se na stránku pro katastrální území Polánky nad Dědinou a posuďte sami.

Resumé? GeoPas.cz je skvělý způsob, jak se dostat k pokročilým informacím ohledně parcely či nemovitosti v České republice.

Zanech komentář