K čemu slouží katastr nemovitostí a proč při nahlížení využívat GeoPas.cz?

Katastr nemovitostí je veřejným zdrojem údajů o nemovitostech v České republice, který poskytuje informace o popisu, soupisu, geometrickém a polohovém určení a zápisu práv k nemovitostem. Tyto údaje slouží k daňovým, statistickým a technickým účelům a také k ověření skutečných vlastníků nemovitostí a jejich právního stavu. Patří sem omezení, jako jsou smluvní zástavní práva v případě hypoték nebo nebankovních půjček nebo soudní zástavní práva v případě exekuce. Do katastru se zapisují také věcná břemena k pozemkům, jako jsou věcná břemena užívání, právo cesty, přístup pro energetické společnosti atd. Změna v katastru nemovitostí se provádí zápisem, záznamem, poznámkou nebo výmazem. Jednotlivé pořadí těchto zápisů je určeno okamžikem, kdy je návrh na zápis doručen místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Potřebné údaje se u každé nemovitosti zapisují na listinu označenou List vlastnictví (LV). Tento dokument je volně přístupný prostřednictvím online náhledu ve zkrácené verzi nebo je možné jej stáhnout v plném znění na webu. Lze jej také vytisknout na katastrálním úřadě nebo na Czech Pointu s poplatkem 50 Kč/strana. Jinak je nahlížení do kn možné online.

Jaké výhody nabízí GeoPas.cz?

GeoPas.cz je užitečný nástroj pro získávání informací o nemovitostech v České republice. Je složen z různých zdrojů, včetně katastru nemovitostí, a poskytuje datové vrstvy vztahující se k územním celkům. Tyto vrstvy mohou poskytnout údaje o pokrytí internetem, vzdálenosti k bankomatům, dostupnosti Alzaboxů, hluku v životním prostředí, znečištění ovzduší, záplavových oblastech, radonovém indexu a o tom, zda na dané adrese sídlí firma. Jak to vypadá v praxi? Podívejte se na stránku pro katastrální území Polánky nad Dědinou a posuďte sami. Resumé? GeoPas.cz je skvělý způsob, jak se dostat k pokročilým informacím ohledně parcely či nemovitosti v České republice.

Publikováno: 22. 01. 2023

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator