Měření hluku a tlumiče hluku jako ochrana našeho zdraví

Co se komfortu bydlení týče, zaměřujeme se v sociální rovině na dobré sousedské vztahy a občanskou vybavenost. Po fyzikálních stránkách nás zajímá kvalita ovzduší a vodních zdrojů. Častokrát zapomínáme na zvukové znečištění - hluk z okolí. Čas od času se musíme smířit s nějakým hlukem od sousedů. Nejnebezpečnější hluk je však ten, na který si po delší době zvykneme a který působí v delších časových intervalech a po dlouhou dobu. Příkladem může být například hlučná restaurace v bezprostředním sousedství nebo blízký průmyslový provoz. Nejčastějšími znečišťovateli hlukem jsou však silnice. Dopravní tepny potřebujeme k životu i my sami, a proto se s jejich existencí smíříme mnohem snáz něž s ostatními hluky z okolí. Navíc silniční doprava zpravidla polevuje večer nebo ve chvílích nočního klidu a ožívá až s ránem. Neotravuje nás alespoň v noci. Ovšem ani s tímto stavem se nemusíme smířit.

Jak se s nadměrným hlukem vypořádat?

Stačí si zajistit měření hluku a díky němu zjistit, zda se hladiny hluku v našem okolí pohybují v hygienických normách. Pokud by je převyšovaly, musela by se problémem zabývat územně příslušná hygienická stanice. Díky jejímu rozhodnutí lze například v místě omezit určitý druh dopravy (nákladní, motorová...) nebo nařídit stavbu technických zařízení bránících šíření hluku. Jestliže jsou tyto limity dodrženy, stále můžete situaci vzít do svých rukou a oslovit například odborníky z kladenské společnosti SAI ATIS s.r.o., která se měřením a především tlumením hluku zabývá na území celé České republiky a prakticky po celé Evropě. Ve spolupráci s ní můžete navrhnout například instalaci tlumiče hluku. A díky tomu zlepšit standard svého bydlení a ochránit zdraví své a svých blízkých. Hluk je totiž plíživý problém, jehož zdravotní dopad se projevuje až v řádu spíše desítek let.

Publikováno: 10. 06. 2015

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator

Tagy: tlumiče hluku