Plochá střecha se neobejde bez kvalitní hydroizolace

Ploché střechy nejsou jen doménou panelových domů a pozůstatek socialistického realismu. Stavěly se i před ním, staví se dnes a s ohledem na specifické výhody se stavět budou i nadále. Plochá střecha umožňuje dosažení většího obestavěného prostoru při opticky nižší stavbě, není tak konstrukčně složitá jako sedlová střecha a zároveň ji lze využít při zastřešení stavby s jakýmkoliv půdorysem. Ve výčtu benefitů by neměla chybět ani možnost využití prostoru střechy co by terasy a lepší odolnost vůči požáru. Otázkou je, jak zabezpečit, aby do objektu nezatékalo… Řešení vám prozradíme v tomto článku!
S ohledem na samotný charakter ploché střechy je naprosto přirozené, že se na ni drží sníh a srážková voda neodtéká tak jako je tomu u šikmé střechy. Ani plochá střecha proto není stoprocentně rovná, ale má určitý spád. Normy nařizují realizaci plochých střech s alespoň 2% náklonem.
Vraťme se však k tomu podstatnému – téma zní vodotěsné izolace plochých střech. Musí být dostatečně kvalitní, protože tvoří nejsvrchnější vrstvu střechy a jejím účelem je zabránit pronikání vody hlouběji do střechy, odkud se následně dostává přímo do prostor objektu. Běžně se používají hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC nebo asfaltu a plechy.

Nejen materiál, ale také svědomitě odvedená práce

Kvalita materiálu je rozhodující, nicméně podstatnou roli hraje také dodržení technologických postupů. Realizace hydroizolace vyžaduje určité zkušenosti a proto je vhodné, svěřit ji do rukou odborníků. V opačném případě se může prvotní finanční úspora proměnit v prudký nárůst nákladů.

Na koho se obrátit?

Chcete-li se vyhnout zbytečným problémům se zatékáním, obraťte se na jindřichohradeckou společnost Ekisys, která se v oboru stavebnictví pohybuje přes 20 let. Součástí komplexního portfolia jsou i vodotěsné izolace plochých střech. Reference a kontaktní informace najdete na www.ekisys.cz.