Příspěvek na bydlení 2015

Příspěvek na bydlení je forma státního příspěvku pro vlastníky nebo nájemce domů a bytů, kteří z důvodu nízkých příjmů nemohou hradit náklady na bydlení. Při posuzování se bere ohled na všechny osoby, které obývají dané bydliště. Příspěvek na bydlení 2015 je definován jako pomoc státu při hrazení nákladů na bydlení a patří mezi dávky sociální podpory.

Kde o něj zažádat?

O příspěvek na bydlení 2015 lze zažádat na kontaktních místech státní sociální podpory, které spadají pod úřady práce. K vyřízení budete potřebovat tiskopisy, které získáte na kontaktních místech nebo na internetu zde.

Kdo má nárok na dávku?

Na příspěvek na bydlení 2015 má nárok ten nájemce či vlastník domu nebo bytu, který má v domě trvalé bydliště a zároveň splní tyto podmínky:
  • náklady na bydlení jsou vyšší než 0,3 násobek příjmu všech posuzovaných osob (v Praze 0,35 násobek)
  • 0,3 násobek příjmu všech osob, které jsou společně posuzovány, není vyšší než normativní náklady na bydlení (v Praze 0,35 násobek)

Co jsou to normativní náklady?

Normativní náklady na bydlení jsou státem stanovení náklady pro nájemní a družstevní byty a byty soukromých vlastníků. Při posuzování se bere ohled na čisté příjmy, včetně dalších státních příspěvků (např. přídavek na děti, rodičovský příspěvek atd.) Tip: Chcete-li zjistit, zda máte nárok na příspěvek na bydlení 2015, použijte tento kalkulátor. Foto: pixabay.com