Rekonstrukci ploché střechy svěřte odborníkům

Ploché střechy nejsou v tuzemské architektuře ojedinělé – nabízí specifické výhody (např. větší obestavěný prostor při opticky nižší stavbě) a zároveň negativa. Mezi typické nešvary patří problémy s tepelnou izolací nebo zatékání. Poruchy se týkají především starších panelových domů, které ještě neprošly revitalizací, ale také starších rodinných domů, kde je příčinou problému nevyhovující stav hydroizolace. V praxi však nejde jen o nevhodně zvolený materiál jako spíše o fušersky provedené práce a nedodržení technologických postupů.

Údržba je důležitá, prodlouží životnost ploché střechy

Ploché střechy vyžadují pravidelnou údržbu, kterou se nevyplácí zanedbávat. V praxi jde o vyčištění střešního svodu, údržbě střešního pláště a oplechování. V průběhu zimních měsíců pak odstranění sněhu a letu – ovšem nanejvýš opatrně, aby nedošlo k porušení pláště. Rozsáhlejší poruchy se samozřejmě neobejdou bez zásahu odborníka a často je nutná kompletní rekonstrukce, kterou je vhodné provést společně se zateplením. Životnost kvalitně zrekonstruované střechy dosahuje až několika desítek let, ale pouze za předpokladu, že stavební práce vykonají zkušení řemeslníci. V případě ploché střechy je namístě kontaktovat renomovanou firmu s dobrými referencemi.

AHF Stavby s.r.o. - rekonstrukce plochých střech a další stavební práce pro Prahu a okolí

Nechcete-li se při výběru stavební firmy spálit, obraťte se na společnost AHF Stavby s.r.o., která vznikla v roce 1999 jako sdružení živnostníků. Firma nabízí široké spektrum stavebních prací a mezi hlavní pilíře patří rekonstrukce ploché střechy. AHF Stavby s.r.o. působí v Praze a okolí – do cca 100 až 150 km v okruhu hlavního města. Specializuje se na bytové a rodinné domy, ale realizovala i rozsáhlejší zakázky na administrativních a průmyslových budovách. Mimo rekonstrukce střech najdete v portfoliu také opravy fasád, realizace teras a jezírek, výškové práce, zemní izolace a další stavební práce Praha. Další informace najdete na www.ahf.cz.