využití magnetů

Magnety a jejich využití v domácnosti, dílně a kanceláři

Magnet je objekt, který ve svém okolí vytváří magnetické pole. V praxi rozlišujeme dočasné (elektromagnety) a trvalé magnety. Využití magnetů v praxi je velmi pestré, a to napříč všemi obory. V dnešnímu článku vám v rámci inspirace prozradíme několik praktických příkladů využití magnetů v dílně a...