Časté závady dřevěných oken a jejich řešení

Dřevěná okna jsou pro mnoho majitelů domů klasickou a nadčasovou volbou, která dodá každému domu teplo a šarm. Stejně jako u jiných součástí domu se však i u dřevěných oken mohou vyskytnout běžné závady, které vyžadují pozornost a opravu. V tomto článku se budeme zabývat některými nejčastějšími vadami dřevěných oken a způsoby jejich řešení.

Okno nemůžete zavřít

Jednou z nejvíce frustrujících závad dřevěných oken je, když okno nelze řádně zavřít. To může být způsobeno různými příčinami, například deformovaným dřevem, poškozeným kováním nebo nečistotami, které překážejí v kolejnicích okna. Chcete-li tento problém odstranit, je důležité zjistit jeho příčinu a odpovídajícím způsobem ji řešit. To může zahrnovat zbroušení dřeva, výměnu poškozeného kování nebo vyčištění kolejnic, aby byl umožněn jejich hladký chod.

Drhnutí okna při zavírání či otevírání

Pokud zjistíte, že vaše dřevěné okno při otevírání a zavírání drhne nebo se zasekává, může to být způsobeno špatným seřízením křídel nebo kování. Dřevěná okna se mohou časem posunout a usadit, což způsobuje jejich špatné seřízení. K vyřešení tohoto problému může být nutné seřídit nebo vyměnit kování, znovu seřídit křídla nebo zbrousit případná nerovná místa na dřevě, aby bylo možné zajistit hladký chod.

Profukování a netěsnosti

Další častou závadou dřevěných oken je, že okno fouká nebo propouští vzduch. To může mít za následek průvan, sníženou energetickou účinnost a nepohodlí uvnitř domu. Netěsnosti mohou být způsobeny mezerami v okenním těsnění, opotřebovanými těsnicími páskami nebo poškozeným zasklením okna. K vyřešení tohoto problému může být nutné vyměnit těsnění, povětrnostní pásky nebo zasklení a zajistit, aby bylo okno řádně utěsněno a zabránilo se tak infiltraci vzduchu.

Protáčející se klika

Pokud zjistíte, že se klika na dřevěném okně otáčí, ale nezapojuje se do zamykacího mechanismu, může to být způsobeno opotřebovaným nebo poškozeným kováním. Uvolněné nebo odřené kliky mohou bránit bezpečnému uzamčení okna, což ohrožuje bezpečnost a zabezpečení. V takovém případě bude možná nutné vyměnit kliku nebo uzamykací mechanismus, aby bylo možné okno řádně zabezpečit.

Kliku na okně nelze dát do správné polohy

Pokud klika na dřevěném okně nejde dát do správné polohy, může to být podobně jako u předchozí závady způsobeno poškozeným nebo špatně seřízeným kováním. To může mít za následek potíže s otevíráním nebo zavíráním okna nebo s jeho zajištěním v požadované poloze. K vyřešení tohoto problému může být nutné seřídit nebo vyměnit kování, aby bylo možné kliku správně umístit.

Klika se ulomila

U dřevěných oken se klika může ulomit také v důsledku opotřebení nebo náhodného poškození. Okno tak může být obtížně ovladatelné nebo nezajištěné. V takových případech je důležité vyměnit ulomenou kliku za novou, která je kompatibilní s kováním a konstrukcí okna. Při řešení tohoto problému může být nutné zkontrolovat a opravit mechanismy žaluzií, rozplést šňůry nebo odstranit nečistoty, které mohou žaluziím překážet. V některých případech může být nutná výměna žaluzií, pokud jsou vážně poškozené.

Žaluzie má přetržený řetízek (utržený silon)

Další častou závadou u dřevěných oken se zabudovanými žaluziemi je přetržený řetízek nebo utržený silon. To může znemožnit plynulé ovládání žaluzií nebo je může zcela znefunkčnit. V takových případech je třeba přetržený řetízek nebo utržený silon vyměnit, aby se obnovila funkčnost žaluzií.

Síťka na okně je roztržená

Dřevěná okna jsou často opatřena sítky nebo síťkami proti hmyzu a zároveň umožňují větrání. Tyto sítě se však mohou časem roztrhnout nebo poškodit v důsledku opotřebení, působení povětrnostních vlivů nebo náhodného poškození. Potrhané sítě mohou narušit schopnost okna chránit před hmyzem nebo umožnit řádné větrání. Pokud jsou síta poškozena, může být nutné je opravit nebo vyměnit, aby byla zajištěna jejich účinná funkce.

Okolo křídel dochází k netěsnostem

Pokud zjistíte, že kolem křídel vašeho dřevěného okna uniká voda nebo vzduch, může to být způsobeno mezerami v těsnění nebo v tmelu. To může mít za následek ztráty energie, poškození vodou a nepohodlí uvnitř domu. Pro vyřešení tohoto problému může být nutné vyměnit povětrnostní pásky nebo znovu utěsnit křídla, aby se zabránilo úniku a zajistila se správná izolace.

Rosení na vnitřní straně okna

Orosení vnitřní strany okna může být známkou kondenzace, ke které může dojít při rozdílu teplot mezi vnitřní a vnější stranou okna. Kondenzace může být způsobena špatnou izolací, nedostatečným větráním nebo vysokou vlhkostí uvnitř domu. Pro zmírnění kondenzace je důležité zlepšit izolaci, zajistit správné větrání a regulovat úroveň vlhkosti v interiéru.

Rosení oken v meziprostoru

Některá dřevěná okna mají mezi skly meziskelní prostor z důvodu izolace. Pokud si všimnete rosení nebo kondenzace mezi skly, může to znamenat porušené těsnění nebo selhání izolační plynové výplně v meziskelním prostoru. V takových případech může být nutné okno vyměnit nebo znovu utěsnit, aby se obnovily jeho izolační vlastnosti. Resumé? U dřevěných oken může v průběhu času dojít k celé řadě závad způsobených opotřebením, působením povětrnostních vlivů nebo jinými faktory. Je důležité včas řešit všechny závady, abyste zajistili správnou funkci oken, zachovali jejich estetický vzhled a zajistili dostatečnou izolaci a bezpečnost vašeho domova. Pravidelná kontrola, údržba a včasné opravy nebo výměny mohou pomoci prodloužit životnost a výkonnost vašich dřevěných oken a zajistit, že budou i nadále zvyšovat krásu a funkčnost vašeho domova po mnoho dalších let. Pokud hledáte odborníka na opravy a údržbu oken, kontaktujte Servisy oken.

Publikováno: 16. 04. 2023

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator