Dotace na úsporu energie: Jak je získat snadno, rychle a bez starostí?

Udržitelnost a snaha minimalizovat spotřebu energie patří mezi hlavní témata dnešní doby. Ukazuje se, že plýtvání energiemi není schůdná cesta, a to z hlediska ekologického ani finančního. Díky moderním technologiím naštěstí můžeme nahradit staré – a neefektivní – zdroje novými. Kamenem úrazu bývá vstupní investice, kterou lze naštěstí významně snížit pomocí dotace. V konečném důsledku jde tedy o úsporu dvojí – energetickou i finanční. Dotačních titulů zaměřených na oblast energetiky je nyní víc než dost, ale není vždy snadné peníze získat. Nabídka, stejně jako podmínky konkrétních dotací, se průběžně mění a zvolit ideální řešení je pro někoho nezkušeného velmi náročné až nereálné. Díky pomoci zkušené firmy lze dotace na úsporu energie získat bez zbytečných komplikací, rychleji a v adekvátní výši.

Příprava projektu a podání žádosti

Prvním krokem je vždy vyhledání dotačního titulu, který reflektuje skutečné potřeby řešeného projektu. Samozřejmě se nabízí i další varianta – úprava stávajícího projektu na základě pravidel pro získání určité dotace. V každém případě je nutné připravit a podat dotační žádost, což si vyžádá několik administrativních úkonů. Kromě správně zhotoveného projektu je obvykle zapotřebí také energetický posudek (součást PENB). Z projektu musí být zřejmé, jakým způsobem a v jaké výši realizátor dotační prostředky využije.

Kdo vám pomůže s vyhotovením projektové dokumentace i s vyřízením dotace?

Program, ze kterého mohou ze strukturálních fondů EU čerpat především firmy, se nazývá OPPIK. S výběrem vhodné dotace (kterých je mimochodem poměrně dost), si můžete nechat poradit od specialistů z českobudějovické firmy PROPLYN CB s.r.o. Pomůže vám také s přípravou projektové dokumentace, a to od počáteční studie až po realizaci. Nedílnou součástí komplexního portfolia služeb je i energetický audit. Díky zkušenostem odborníků můžete získat dotace na úsporu energie mnohem snadněji – a navíc minimalizujete rizika, že v průběhu čerpání nedodržíte často velmi striktní podmínky.

Publikováno: 12. 03. 2022

Kategorie: Finance | Energie

Autor: administrator