Jak probíhá dražba nemovitosti v exekuci a proč byste se ji měli zúčastnit?

Pro člověka, který o danou nemovitost přišel, je její dražba bezesporu velmi smutnou událostí, ovšem pro účastníky naopak příležitostí, jak získat dům, byt, rekreační objekt či komerční prostory za podstatně nižší částku, než za kolik by byla na realitním trhu k mání běžně. Jestliže si již delší dobu pohráváte s myšlenkou na pořízení nemovitosti, měla by vás tato možnost zajímat. S trochou štěstí ji získáte za polovinu její skutečné hodnoty.

Průběh dražby nemovitosti v kostce

Prvním krokem je vyhledání vhodné nemovitosti v dražbě. Jakmile vás některá z dražených položek zaujme, můžete se pustit do dražby. Jde o jednoduchý proces zahrnující několik kroků uvedených níže. Dražby nemovitostí v exekuci probíhají dvojím způsobem. Můžete se zúčastnit přímo v dražební místnosti vybraného exekutorského úřadu, nebo z pohodlí domova v rámci elektronické aukce. Podrobné informace o formě vždy najdete v dražební vyhlášce. Dražby se může zúčastnit kdokoliv. K základním podmínkám patří plnoletost a způsobilost k právním úkonům. Zároveň se nabízí možnost pověřit někoho plnou mocí a nechat ho jednat za sebe.

Dražební jistota

Bez ohledu na to, zda se zúčastníte dražby s přímou účastí či elektronické dražby, budete muset zaplatit tzv. dražební jistotu. Jedná se o částku uvedenou v dražební vyhlášce a v případě prohrané aukce vám bude neprodleně vrácena zpět.

Za kolik můžete nemovitost vydražit?

Nemovitosti v dražbě jsou v prvním kole draženy za částku odpovídající dvěma třetinám tržní ceny. Dojde-li k situaci, že o draženou položku není zájem, „postupuje“ do dalšího kola dražby a draží se za polovinu ceny. Chcete se na téma dražby nemovitostí v exekuci dozvědět více? Podrobnosti najdete na stránkách Exekutorského úřadu Ostrava na www.drazba-nemovitosti.com.