Proč a jak často čistit studnu?

Na otázku, proč je důležité čistit a udržovat studu, se nabízí naprosto jasná odpověď. Zřejmě vás nepřekvapí, že se voda ve studni může znečistit, a v takovém případě ji není vhodné používat jako pitnou ani užitkovou. Ke kontaminaci obvykle dochází zanesením uvolňující se horninou, nasypáním odpadu či hnilobným procesem, kdy do studny spadne nebo vleze nějaké zvíře.

Nikoliv volba, ale zákonná povinnost

Využívání vody ze studny se týká zhruba 10 % českých domácností, zbylé jsou závislé na veřejném zdroji. Podle statistik je voda vyhovující pouze u jedné třetiny studní, až u dvou třetin se kvůli závadnosti využívá pouze jako užitková nebo na zalévání vody. Vlastníci studní by si měli kvalitu vody ohlídat ze dvou závažných důvodů. Prvním je ochrana zdraví, druhým dodržování zákona. V platné legislativě je zakotvena povinnost „udržovat studnu v řádném stavu“, což znamená zajistit, aby voda nebyla hygienicky závadná.

Kdy je vhodné zkontrolovat kvalitu vody ve studni?

Pohnutkou ke kontrole kvality studniční vody může být některá z následujících situací: náhlá změna barvy či chutě, nalezení uhynulého tvora nebo nestandardní klimatické podmínky (např. záplavy, dlouhotrvající silné deště, sucha…). Ověření kvality studniční vody je vhodné také tehdy, když se v domácnosti, kde se voda používá jako pitná, opakovaně objeví průjmové onemocnění. Samozřejmostí by mělo být i bezprostředně poté, co v okolí studny došlo k větším zásahům či úpravám.

Jaké jsou nejčastější problémy studniční vody?

Kromě přítomnosti bakterií patří k závadným faktorům zvýšený obsah některých látek. Jmenovitě se může jednat o železo, mangan, dusičnany nebo radon. Kvalitu vody je vhodné hlídat také u nevyužívaných studen, které by mohly zapříčinit kontaminaci podzemních vod. Pokud hledáte někoho se specializací na regeneraci a čištění studní, kontaktujte Studny Šumperk. Firma má přes deset let zkušeností a na kontě přes tisíc realizovaných zakázek v rámci celé ČR.

Publikováno: 24. 09. 2021

Kategorie: Zahrada

Autor: administrator