Solární systémy na ohřev vody a přitápění: Kolik ušetříte a jak vysokou dotaci můžete získat?

Energetická nezávislost je téma, které řeší stále více domácností, a jednou z možností, jak udělat krok kupředu, jsou systémy pro solární ohřev vody a částečné vytápění. V čem tkví jejich výhody a kolik díky nim můžete ušetřit?

Proč investovat do solárního systému?

Prioritou většiny zájemců je významná energetická úspora. Se solárními systémy lze ušetřit více než polovinu (v průměru cca 50 – 65 % při ohřevu teplé vody a 20 – 50 % při přitápění) nákladů, které domácnost běžně vynaloží za ohřev teplé vody. Dalších úspor pak dosáhnete tím, že solární systém podpoří primární vytápění (např. tepelné čerpadlo či jiný systém).
V praxi se solární systémy používají také pro ohřev vody v bazénu a umožňují významné prodloužení koupací sezóny.
Sluneční energie je nevyčerpatelná, spolehlivá, a zařízení potřebné k jejímu čerpání jsou částečně dotována státem (až 50 000 Kč v rámci dotace na solární systémy Nová zelená úsporám). Jejím využíváním se snižují celkové výdaje za energie a současně dochází k minimalizaci produkce skleníkových plynů a spotřeby nerostných surovin. V případě kvalitně provedeného solárního systému přitom není důvod k obavám z nízké životnosti. Měděné materiály garantují vysokou míru spolehlivosti a neustálá modernizace vede ke snížení vstupních nákladů.

Proč zvolit solární systém SOL?

Výběr solárního systému je klíčový. Prověřeným řešením jsou kolektory SOL se systémem Heatpipe. Obdržely certifikací „SOLAR KEYMARK“ (potvrzuje bezpečnost, účinnost a kvalitu) a ocenění německou pracovní stanicí SferaTec. Systém SOL charakterizuje nízká hmotnost (tzn. střechu zatěžuje jen minimálně) daná menším objemem kapaliny. Díky rámu z eloxovaných hliníkových profilu je montáž rychlá a naprosto bezproblémová. Velkou výhodou je efektivní provoz i v momentě, kdy jsou sluneční paprsky více odkloněny. Optimalizace systému pro Českou republiku umožňuje využití ve všech lokalitách – včetně horských oblastí s nižší průměrnou teplotou.

Publikováno: 06. 12. 2019

Kategorie: Finance | Energie

Autor: administrator