Svařování v minulosti a dnes. Jak se změnila tato profese?

S kovy člověk začal pracovat před sedmi nebo šesti tisíci lety. Nejprve to byla měď, později pak bronz, které se naučil opracovávat. Úzce s tímto souvisí i historie sváření. Jak probíhal jeho vývoj?

Svařovalo se již v době bronzové a železné

Když se lidé naučili v době bronzové a železné vyrábět meče a kovové nástroje, byl to velký pokrok. Již tenkrát využívali techniku svařování při spojování jednotlivých kovových dílů. Znali však jen kovářské svařování, které se kupodivu využívalo až do 19. století. Na jeho konci se objevilo obloukové svařování a svařování plamenem. Pak už měl rozvoj této činnosti poměrně rychlý spád. V současné době se i nadále svařuje pomocí oblouku, ale vznikly i speciální metody, které používají plazmu, laser a elektronový paprsek. V 90. letech 20. století ke slovu přišla metoda třecího svařování.

Moderní vybavení svářeče

V současné době je nezbytným vybavením každého svářeče moderní invertorová svářečka, která je řízená elektronicky pomocí procesoru. Díky ní je možné zajistit přesnou a kvalitně vykonanou práci. Ke svařování se člověk nedostane jen tak lehce, ale musí zvládnout udělat svářečské zkoušky podle několika českých norem a k tomu mít také potřebnou kvalifikaci. Práce svářeče je mezi stavebními firmami velmi žádaná. Aby byla i bezpečná, musí mít svářeč ochranné pracovní pomůcky. Samostmívací kukly ho chrání před zásahem jisker, jež při svařování vznikají. Zároveň ale pomáhají při práci, protože automaticky reagují na stupeň jasu. Kukly Panter jsou vyrobené z lehkého a odolného nylonu, takže se příjemně nosí. Při nákupu svářečského vybavení je dobré se spolehnout na odborníky ve společnosti Pantermax, kteří své práci rozumějí. Jejich produkty patří k oblíbeným díky kvalitnímu zpracování.

Publikováno: 06. 08. 2021

Kategorie: Dílna a hobby

Autor: administrator