Vyplatí se fotovoltaika - a jaká je její návratnost?

Fotovoltaická energie je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví obnovitelné energie v posledních letech. Tato technologie využívá slunečního záření ke generování elektrické energie a může být instalována na střechy budov, pozemky nebo dokonce na vodní hladiny. Jednou z hlavních výhod fotovoltaické elektrárny je, že je ekologická a šetrná k životnímu prostředí, což je důležité v době, kdy se snažíme snižovat emise skleníkových plynů a významně omezit naši závislost na fosilních palivech. Cena fotovoltaických panelů navíc klesá každým rokem, zatímco výkon a účinnost panelů stoupá, což umožňuje využití fotovoltaiky všem vrstvám obyvatelstva. Dnes, v době kdy jsou ceny energie stále vyšší, investice do fotovoltaické energie se jeví jako velmi atraktivní. Pokud se rozhodnete pro investici, a využijete dotace, může být návratnost fotovoltaiky (za předpokladu získání dotace ve výši až 301 500 Kč) již za 4-5 let. Zatímco systémy jsou garantovány po dobu 25 let, což znamená, že po celou tuto dobu budou vydělávat peníze. Další výhodou fotovoltaické energie je, že se jedná o decentralizovaný zdroj energie. Může být instalován přímo u zákazníka, což umožňuje využití energie tam, kde je potřeba, a neztrácí se při přenosu energie přes vzdálené síťové přenosové vedení. To vede k menším ztrátám energie a významnému snížení zátěže pro síťové operátory. Investice do fotovoltaické energie vyžaduje správné plánování a správu. Je třeba zvážit faktory, jako jsou vhodnost polohy, orientace, stínění, údržba, a výběr vhodného zařízení. Je také důležité věnovat pozornost legislativním a administrativním požadavkům pro instalaci a připojení k distribuční síti. Výhody fotovoltaické energie jsou zřejmé a trend růstu tohoto odvětví je nezastavitelný. Je to čistý a udržitelný zdroj energie, který má potenciál být v budoucnu hlavním zdrojem energie pro naše domy a podniky. Proto je důležité, aby si lidé uvědomili potenciál dané technologie a uvažovali o ní jako o investici do budoucna.

Publikováno: 09. 04. 2023

Kategorie: Finance | Energie

Autor: administrator