Zajímá vás cena hromosvodu? Hleďte i na správnost jeho provedení

Investice do kvalitního hromosvodu se rozhodně vyplatí. Výdaj v řádu několika tisíc korun totiž chrání naši nemovitost v hodnotě milionů. Bouřky jsou častým přírodním jevem a proti blesku umíme naše nemovitosti velice smysluplně chránit. Již v 18. století vynalezl Prokop Diviš první hromosvod. Vyzkoušel jej přímo na své farní zahradě v Příměticích u Znojma. Není však jediný, komu se vynalezení hromosvodu, i když správně bychom mu měli říkat bleskosvod, přisuzuje. Ve světě je za vynálezce této ochrany před blesky považován Benjamin Franklin.

Hromosvod dnes představuje základní ochranu před přímým úderem blesku

Za bouřky dojde k rozdílu elektrických potenciálů mezi bouřkovým mrakem a zemí. Pokud rozdíl těchto potenciálů překročí elektrickou pevnost vzduchové vrstvy, pozorujeme bleskový vývoj. Bleskosvod neboli hromosvod je vyvýšený vodivý materiál nad objektem, který zvyšuje pravděpodobnost, že blesk neuhodí do objektu, ale právě do něj. Díky tomu jsme pak schopni výboj odvést od objektu.

Jak vypadá moderní hromosvod?

Moderní hromosvod se vyrábí ze zinkované oceli, též z hliníkových slitin či z mědi. Má tři části: jímač, svod a uzemnění hromosvodu. Aby byl hromosvod funkční, musí být odborně instalován. Mnohdy je však pro nás cena hromosvodu natolik důležitá, že si jej necháváme instalovat neodborně, nebo to děláme svépomocí. TIP: Potřebujete instalovat hromosvod v Ostravě a okolí? Podívejte se, kdo vám jej spolehlivě namontuje a jaká je cena hromosvodu Ostrava.

Povinnost instalace hromosvodu je častým sporem

Najdete mnoho internetových diskusí na téma, jestli je vlastně hromosvod povinný, nebo ne. Mluví o tom stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. A právě tato vyhláška je kamenem sváru, protože je nešťastně formulovaná a každý si ji vykládá jinak. Dokonce i jednotlivé stavební úřady. Většina z nich vám dnes však stavbu bez hromosvodu nezkolauduje.

Publikováno: 31. 08. 2021

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator