Exekutorský úřad poskytuje služby věřitelům i dlužníkům

Exekuce je obývaným termínem všech dlužníkům, kteří se nemají k zaplacení dlužné částky. Pravdou je, že díky mediální masáži se exekutorské úřady netěší dobrému jménu, ovšem v praxi mohou naopak oběma stranám usnadnit život. Ať už někomu dlužíte a nevíte, jak se svých závazků zbavit či jste naopak věřitelem a nedaří se vám dlužnou částku vymoct, bude se vám pomoc od exekutora hodit. Nepřestávejte číst a dozvíte se, jaké konkrétní služby vykonává exekutorský úřad Ostrava.

Nucený výkon exekučního titulu

K základním právům exekutora patří výkon exekuční činnosti, tedy nucený výkon exekučních titulů. Pokud povinný (dlužník) nesplní nařízení vyplývající z exekučního titulu, může dojít k nařízení exekuce. Obvykle jde o peněžité plnění, ale výjimečné nejsou ani exekuce nemovitostí a movitých věcí.

Exekutorské zápisy

Sepsání exekutorského zápisu o uznání dluhu se svolení k vykonatelnosti je velmi efektivní forma zajištění pohledávky. Podstatou je, že se dlužník zaváže dluh splatit, definuje se doba a způsob úhrady. Současně odsouhlasí vedení exekuce v případě, pokud závazek nedodrží. Bude-li dlužník v prodlení, věřitel se musí obrátit na soud, protože exekutorský zápis nahazuje pravomocný soudní rozsudek.

Úschovy

Exekutorský úřad vám bude nápomocen i v souvislosti s úschovou cenností, finančních prostředků či cenných papírů. V podstatě jde o obdobnou službu, jakou nabízí notáři a advokáti.

Právní pomoc

Nedílnou součástí práce exekutora je poskytování právní pomoci před i po nařízení exekuce, a to oběma stranám (dlužníkovi i věřiteli). Kompletní právní servis související s exekucí a vymáháním vykonatelných pohledávek je k dispozici po vydání exekučního titulu. Chcete se o službách exekutorského úřadu dozvědět více? Bližší informace najdete na www.exekuce-ova.cz.

Publikováno: 14. 09. 2017

Kategorie: Finance

Autor: administrator

Tagy: exekutorský úřad ostrava | služby exekutora