Jak předejít bezpečnostním rizikům v dřevozpracujících provozech?

Dřevozpracující průmysl přináší mnoho užitečného zboží od nábytku až po papír. Zpracování dřeva s sebou však přináší řadu zdravotních rizik pro zaměstnance a také vzniká hořlavý prach. Proto je velmi důležité jeho pravidelné odsávání.

Rizika spojená se zpracováním dřeva

Řezání, broušení, vrtání a další úkony v dřevozpracujícím průmyslu vedou ke vzniku pilin, třísek a prachových částic, které díky své vysoké hořlavosti mohou způsobit výbuch. Je proto nesmírně důležité pravidelně provádět odsávání pilin a dřevěného prachu, aby se zabránilo jejich usazování.

Dřevěný prach je navíc hořlavý, takže se při výbuchu může oheň rychle rozšířit a způsobit ještě větší škody.

Dřevěný prach není jen nebezpečný kvůli potenciálnímu výbuchu. Podle stránky Health and Safety Executive jeho vdechování může způsobit alergické reakce, ekzémy, potíže s dýcháním (astma), bolesti hlavy, podráždění očí nebo dokonce rakovinu (nejčastěji nosu a plic).

Ošetřené dřevo navíc může obsahovat chemikálie k jeho ochraně před škůdci, které mohou být pro člověka nezdravé (Sedláčková, 2019, dřevozpracující průmysl v Jihočeském kraji – různorodost v hodnocení rizik).

Pracovníci by samozřejmě měli mít ochranné prostředky, aby se co nejvíce zabránilo vdechování prachu, ale bez pravidelného odsávání se neobejdete.

V dřevozpracujících provozech se často používají například cyklónové odlučovače, které odsávají pevnější nečistoty.

Ideální je pořídit si odsávací ventilátor v místě vzniku prachu, aby se co nejvíce zabránilo jeho šíření. Je třeba také vzít v potaz, že by se mělo jednat o ventilátory, které jsou uzpůsobené nejen pro piliny, ale také pro prach.

Nepodceňte tedy pravidelné odprášení a odsávání pilin, zabráníte tak řadě zdravotních a bezpečnostních rizik. Pamatujte také, že průmyslové ventilátory musí být pravidelně kontrolovány, aby správně fungovaly.

Publikováno: 14. 12. 2021

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator