Mají piliny po zpracování dřeva své využití?

Dřevo je obnovitelný zdroj energie, který používáme nejen jako palivo, ale také jako surovinu pro výrobu mnoha produktů. Při jeho zpracování vzniká odpad, piliny a štěpky, který by byla škoda nevyužít.

Odsávání pro bezpečnost

Piliny známe i z domácího použití, stačí použít smirkový papír. Jsou jemné, dostanou se naprosto všude a poletují vzduchem při sebemenším pohybu, stejně jako dřevní prach. Doma pak nepořádek zameteme případně použijeme vysavač, ve velkých závodech si ale jen s koštětem nevystačíme. Pilin tam vzniká mnohem větší množství, takže již za několik dní by byla celí výrobní hala i všechny stroje zasypané. Nepořádek však není při zpracování dřeva tím hlavním problémem. Dřevní prach je považován za explozní, tedy může přispívat ke vzniku prostředí s rizikem výbuchu. Odsávání pilin je tak velmi důležité pro bezpečné pracoviště. S explozním prachem se setkávají i jiné obory než jen dřevozpracující průmysl, nebezpečný je i uhelný, papírenský a všechny typy organického prachu, který se vyskytuje v potravinářství. Rizika minimalizuje průmyslová vzduchotechnika, která se stará o odsávání a likvidaci prachu.

Mráz nemá šanci

Piliny, které jsou odsáté, se ukládají v zásobnících filtračního zařízení pro další využití. Ve speciálních provozech, kde se pracuje s mokrým dřevem a vznikají tak mokré a hrubé piliny, může být komplikací při odsávání počasí. V zimě nasákne filtrační médium vodu z pilin a následně může zamrzat, což omezí jeho funkčnost. Proto se v těchto provozech používají cyklónové odlučovače, které pro odloučení dřevního prachu a pilin využívají odstředivou sílu. Vzduch s pilinami uvnitř odlučovače rotuje kolem osy cyklónu, takže samotný vzduch odchází nahoru a piliny klesají podél vnitřní plochy vlivem gravitace dolů. Mráz tak na vodu v pilinách nemá vliv a celý systém funguje bez problémů. Po vysušení se piliny dále používají pro výrobu pelet a dřevních briket na topení, jako podestýlka pod hospodářská i domácí zvířata, surovina pro výrobu dřevotřískových desek nebo na zahradách jako mulč.

Publikováno: 24. 04. 2021

Kategorie: Dílna a hobby

Autor: administrator