Bez odprášení se průmysl neobejde

Když někam přijdeme a vidíme vrstvu prachu, první, co nás napadne, je nepořádek a otázka, jak často se tu asi uklízí. V průmyslových provozech je ale prach nejen problémem pořádku ale i bezpečného prostředí.

Usazený prach je nebezpečný

Při zpracování surovin a manipulaci s nimi vznikají nečistoty a prach. Některé typy tohoto odpadu se mohou dále využívat, jako například dřevní prach a piliny. Po vysušení a vyčištění se zpracují na topné brikety a pelety nebo na podestýlku pod hospodářská zvířata. U každého typu prachu ale platí, že je nutné jej co nejdříve zajistit odprášení a odklidit ho z míst, kde vzniká, aby nedocházelo k jeho usazování. Vrstva prachu může představovat riziko vzniku prostředí náchylného k explozi, která může mít za následek nejen poničení technologií a budovy, ale i ohrožení zdraví zaměstnanců. Proto je průmyslová vzduchotechnika nezbytnou součástí ve výrobních halách a zpracovatelských závodech.

Čistota i bezpečnost

Jakýkoli prach je také komplikací pro dodržení hygienických předpisů a norem, protože se v něm snadno množí bakterie. To je nežádoucí ve farmaceutickém či potravinářském průmyslu i v mnoha dalších odvětvích. Odsávání prachu udrží pracovní prostředí čisté a minimalizuje možné roblémy s hygienou i bezpečností práce. Největším rizikem pro bezpečnost provozu jsou totiž exploze, které může usazený prach vyvolat, i když se naštěstí nestávají denně. Přesto je nelze ignorovat, za explozní prach je považováno mnoho jeho typů včetně uhelného, papírenského nebo dřevního. Rizikem je také jakýkoli organický prach, který vzniká při zpracování surovin pro potravinářskou výrobu. Moderní technologie a výkonné filtrační systémy pomáhají udržet na pracovišti čistotu, likvidovat prach i nečistoty, umožňují minimalizovat rizika a vytvořit bezpečné pracovní prostředí.

Publikováno: 18. 08. 2021

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator