Mrazivé počasí je pro trubky se stlačeným vzduchem výzva. Jak je ochránit?

Atmosférický vzduch se sice při stlačování zahřívá, ale neznamená to, že se v potrubních rozvodech pro stlačený vzduch nemůže objevit námraza. Chcete-li předcházet zamrzání vzduchového vedení, je tento článek přesně pro vás. Díky němu zamezíte prostojům, zbytečně nákladným opravám a používání kompresorů se pro vás stane opět efektivním, nehledě na chlad a mráz.

Radosti a strasti zimního provozu kompresoru

Zimní počasí sice přináší skvělé předpoklady pro dovolenou na lyžích nebo k procházkám zasněženou krajinou, ale nese s sebou i určitá rizika. To platí také pro zařízení, která používáme, ať už jde o podnikání nebo o domácí a hobby práce. Chladné počasí je náročné i pro vzduchové kompresory. Může to znít zvláštně, protože kompresory samy o sobě generují velké množství tepla a dokáží se tedy poměrně spolehlivě zahřát, problémem však jsou teplotní rozdíly, prudké ochlazování stlačeného vzduchu a s tím spojená tepelná roztažnost materiálů. Vlastněné nejen to. Při výrobě stlačeného vzduchu kompresorem musíme počítat i s tvorbou kondenzátu. Ten není na škodu, pokud je ve formě páry. Pokud se ale změní na vodu a zmrzne, může být na katastrofu zaděláno.

Zmrzlý kondenzát není ojedinělý jev

Že voda mrzne ví každý. Bohužel ale existují aplikace, při nichž si provozovatel často neuvědomí, že to může platit i v jeho případě. Problematiku mrznoucího kondenzátu jsme zmínili už v předchozí kapitole, ale pojďme ji rozebrat více dopodrobna. Výskyt kondenzátu v potrubí totiž může být velmi rozdílný. A to i u dvou kompresorů, které jsou provozovány za stejné teploty. Důležitá je zde úprava vzduchu. Kompresor s kvalitním systémem filtrace a účinnou sušičkou vzduchu nikdy nepošle z tlakové nádoby do potrubních rozvodů tolik vlhkosti v plynném či kapalném skupenství, jako kompresor bez úpravy vzduchu. Pozor – i samotná tlaková nádoba, někdy označována jako vzdušník, může být zdrojem mrznoucího kondenzátu.

Nejlépe začít u tlakové nádoby

Ano, u tlakové nádoby se ještě na chvíli zastavme. Ta bývá nejčastěji zařazena přímo za kompresorem, především pokud byl vzduchový kompresor koupený přímo s ní a nejde o samostatnou tlakovou nádobu, například stacionárního provedení. Protože úprava vzduchu tedy stlačený vzduch řeší mnohdy až mezi vzdušníkem a potrubím nebo hadicemi a dále pak samotnou aplikací, je tlaková nádoba na ráně mrznoucímu kondenzátu nejvíce. Z toho důvodu, ale i celkově pro vypouštění vody, mají vzdušníky vypouštěcí ventily. Jsou umístěné prakticky na spodní straně a lze je ovládat manuálně či připojit automatické ovládání. Během zimy by v každém případě měl ventil alespoň jedenkrát denně vodu vypustit. Zamrznutí tak bude velmi dobře zamezeno, hlavně když bude kompresor mimo provoz třeba přes noc.

Jak ještě zabránit zamrzání a co sledovat?

Existuje ještě mnoho způsobů, jak může společnost nebo jednotlivec monitorovat podmínky výroby stlačeného vzduchu během mrazů. Doporučujeme především tyto činnosti a aplikace ochrany:

  • Pravidelná inspekce míst, která jsou k zamrzání nejvíce náchylná – vedou venkovními prostory bez temperace či jsou celý den mimo sluneční záření.

  • Kontrolujte místa, kde by se mohl hromadit sníh nebo led. Snažte se zamezit pádu ledu a sněhu ze střechy či větví přímo na trubky, například vhodnou krytinou.

  • Pokud zjistíte, že je některé vedení vzduchu opotřebené, snažte se ho nahradit především moderními modulárními systémy potrubí. Většina je z plastu a nepodléhá tak vysokému procentu promrznutí.

  • Vyrobte drenáže a snažte se všechna krizová místa co nejlépe izolovat. Izolačních materiálů je v současnosti na trhu velké množství a určitě vám poradí i některý specialista přes stlačený vzduch, který má s výrobou rozvodů vzduchu zkušenosti.

  • Snažte se ze všech míst průběžně vyfoukávat vlhkost. Nedejte šanci vodě změnit se v led a způsobit tak škody roztažností vody při změně skupenství.

  • Snažte se pravidelně čistit nečistoty na vnějších stranách povrchu. Celkově je důležité udržovat kompresorovou soustavu čistou.

Některé operace mohou vyžadovat hlubší analýzu a odborné zásahy. Pokud je tomu tak, neváhejte kontaktovat vám blízkého odborníka přes vzduchové kompresory a jejich příslušenství.

Publikováno: 28. 02. 2023

Kategorie: Dílna a hobby

Autor: administrator