Nezapomněli jste na revizi regálů? Jde o zdraví vašich zaměstnanců!

Nezainteresované osoby mají o podnikání velmi zkreslenou představu. Často si myslí, že se majitelé firem topí v penězích a mohou si čas zorganizovat tak, jak se jim právě hodí. V praxi to však v byznysu chodí úplně jinak – podnikatel nese na bedrech velké břímě, musí bedlivě hlídat rozpočet, a navíc dodržovat množství nařízení. Své o tom ví především provozovatelé skladů. Jednou z byrokratických povinností je pravidelná revize stability regálů. Problematiku revizí a kontrol definuje Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 4, na základě kterého má zaměstnavatel povinnost zajistit vhodnost technických zařízení (tzn. i regálů) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu s platnou legislativy je zaměstnavatel povinen regálové systémy řádně udržovat, kontrolovat a revidovat dle návodu výrobce.

Zdraví zaměstnanců je na prvním místě

O tom, že podobná nařízení podnikatele neúměrně zatěžují a zase o něco více komplikují činnost firmy, nemůže být řeč. Naopak jde o jeden z mála způsobů, jak minimalizovat rizika na pracovišti a zabránit úrazům. Včasná kontrola regálů pomáhá odhalit špatný technický stav konstrukce a v konečném důsledku napomáhá k bezproblémovému a především bezpečnému provozu v areálu skladu.

Staré regály vyměňte za nové a využijte full servis

Pokud je na regálové systémy ve vašem skladu žalostný pohled a drží pohromadě spíše silou vůle, neriskujte a investujte do nových. Vyberte si spolehlivého dodavatele, který vám je vyrobí na míru a poskytne na ně plnou záruku. Mezi přední specialisty na výrobu regálů patří společnost Storage s.r.o., která v rámci komplexních služeb zajišťuje také montáž a pravidelné revize regálů – upozorní vás na blíží čas povinné kontroly, vyřeší případné problémy a vystaví certifikát.

Publikováno: 25. 06. 2020

Kategorie: Dílna a hobby

Autor: administrator