Pitná voda není samozřejmost. Máme ji díky průmyslové úpravě

Některé důležité věci bereme jako naprosto samozřejmé a neuvědomujeme si jejich význam. Skvělým příkladem je voda, bez které bychom nepřežili déle než několik dní. Na první pohled sice rozdíl mezi závadnou a nezávadnou vodou nepoznáme, nicméně jako pitnou lze označit pouze průmyslově upravenou vodu. O čištění se starají specializované firmy jako G-servis Praha. Proces probíhá pomocí pomocí moderních technologií i léty osvědčených postupů. Podrobnosti se dočtete v následujících řádcích.

Jak čištění vody probíhá?

Na začátku procesu čištění je filtrace, v rámci které se z vody odstraní veškeré nerozpuštění látky, železo a složitější polutanty (např. uran, arzen…). Filtrace probíhá za pomoci speciálních sorpčních materiálů. Úpravna vody se průběžně zdokonaluje a v posledních letech se využívá zejména ultrafiltrace a reverzní osmóza. Prim hrají membránové procesy, které spočívají v separaci látek přes přepážky s různou mírou propustnosti. Poslední fáze úpravy vody spočívá v hygienickém zabezpečení – dávkování roztoku oxidačního činidla (např. roztok chlornanu sodného), který slouží k zamezení kontaminace nežádoucími mikroorganismy. Další možnosti hygienického zabezpečení je ozonizace nebo dezinfekce UV zářením.

Vodu je možné upravit i přímo v terénu

Společnost G-servis Praha má k dispozici také dobře vybavenou mobilní úpravnu pitné vody. Využívá se k zajištění zdroje pitné vody bez ohledu na umístění – nejčastěji při haváriích, výjimečných stavech a dalších situacích, kdy je nezbytné neprodleně zajistit přísun nezávadné vody.
Pokud vás úprava vody zaujala a chcete se o jednotlivých procesech dozvědět více, zamiřte na www.g-servis.cz. G-servis se zabývá projektantskou činností a dodávkami upravené vody pro privátní, komunální a průmyslovou sféru.

Publikováno: 05. 05. 2016

Kategorie: Praktické rady

Autor: administrator

Tagy: úprava vody