likvidace oleje

Jak zlikvidovat použitý jedlý olej?

Češi si libují v tučných jídlech. Některé domácnosti jsou doslova zaplaveny tukem, který si s organismem příliš dobře nerozumí. Podívejme se však na problém z jiného úhlu. Ať si každý jí, co uzná za vhodné. Otázkou je, jak s použitým olejem naložit, protože jde o poměrně problematický druh odpadu. Olej odpadu...