Jak zlikvidovat použitý jedlý olej?

Češi si libují v tučných jídlech. Některé domácnosti jsou doslova zaplaveny tukem, který si s organismem příliš dobře nerozumí. Podívejme se však na problém z jiného úhlu. Ať si každý jí, co uzná za vhodné. Otázkou je, jak s použitým olejem naložit, protože jde o poměrně problematický druh odpadu.

Olej odpadu nesvědčí

Na začátek trocha zákulisních informací. Jestlipak víte, co se stane s olejem, když ho vylijete do odpadu? Jakmile se ochladí, vytvoří se v něm hrudky a postupně v rourách nabaluje další nečistoty a usazeniny. V potrubí se vytváří povlak, což může postupem času dopadnout ucpáním. Během poutě kanalizací dochází k ucpávání kanalizačních čerpadel a v neposlední řadě olej urychluje korozi. A aby toho nebylo málo, ve finále olej naruší mechanický proces čištění v čističce odpadních vod. Zcela běžně se nakonec dostane do jímky, odkud putuje na skládku nebo se spálí ve spalovně.

Olej vám vezmou ve sběrnén dvoře a hodí se i do kompostu

Zatímco firmám nařizuje likvidaci použitého oleje zákon, domácnosti omezovány nejsou. Mnohem efektivnější než vylévání do odpadu je likvidace společně se směsným odpadem. I tak ale nejde o ekologické řešení. Kanalizacím se sice ulehčí, ovšem co se s olejem stane pak… Alternativou je odvoz do nejbližšího sběrného dvora. Menší množství oleje lze kompostovat, ale ještě předtím by se mělo nechat vsáknout do savého materiálu. Můžete také vyzkoušet apel na městské zastupitele. Možná se po vaší výzvě rozhodnou pro spolupráci se specializovanou firmou, která v místě vašeho bydliště zajistí speciální kontejnery na oleje a tuky. Jednou z těchto firem je Trafin Oil a.s., která v rámci komplexních služeb nabízí výkup olejů, jejich recyklaci a dodávku čistých olejů a tuků.

Publikováno: 27. 04. 2016

Kategorie: Recepty

Autor: administrator

Tagy: likvidace oleje | výkup použitého oleje